top of page

Gizlilik Politikası

KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY, SİTE üzerinden KULLANICI’lar tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri “Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilme hakkına sahiptir. KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY, toplanan bu bilgileri veri tabanına aktarma, tasnif etme, işleme muhafaza etme haklarına sahiptir. KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY, KULLANICI'nın kimliği, adresi, elektronik posta (e-posta) adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilmektedir. KULLANICI'lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY; KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY hizmetleri, KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY bilgileri, KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY telif haklarına tâbi çalışmaları, KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY ticari markaları, KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY tarafından gerçekleştirilecek çalışma sırasında sözlü, yazılı veya dijital ortamda toplanan veya herhangi bir şekilde edinilen, katılımcılara ve velilerine ait ad, soyad vb. gibi tüm kişisel bilgi ve ​içerikler Gizli Bilgi (kısaca Bilgi) tanımına girmektedir.


Katılımcıların eğitime katılımı için zorunlu olan ve ihtiyaç duyulan tüm bilgiler, katılımcılardan temin edilecek; sadece KARİYERİST TECHNOLOGY ACADEMY’ın eğitim ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılacaktır.
Bilgiler, yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarıyla korunmakta; kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için gerekli her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

 

  • Uygulama aracılığıyla katılımcıdan alınan ad, soyad, vb. bilgiler, Bilge​Adam tarafından alınmaktadır ve aşağıdaki durumlar haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır;


  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,


  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

  • Kanunen yetkili bulunan kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi durumunda, bu bilgiler yetkililere iletilecektir.​

bottom of page