top of page
  • Yazarın fotoğrafı Kariyerist Akademi

HER AÇIDAN UZAKTAN ÖĞRETİM

Güncelleme tarihi: 9 Tem 2018

Artık insan gücünü bilgiden alıyor. Ne zamandır derseniz endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin başladığı noktadan itibaren. Bilgi ya da bildiklerimiz, dünya üzerinde varlığımızı konumlandıran bir güç aynı zamanda.


Evet artık bütün meselemiz bilgiye nasıl ulaşacağımız ve bilgiye ulaşma yollarımız oldu. Neyse ki teknolojik gelişmeler, "bilginin önemi" nispetinde arttı. Teknoloji bizleri, birbirimize daha yakın kıldı. Dünyayı küçük bir köye inanılmaz bir hızla çevirdi. Hepimiz sanılanın aksine birbirimizin hayatında çok daha fazla yere sahibiz. Sanal dünyanın etkileşimleri duygusal ve fiziksel dünyamızı artık çok daha fazla etkisinde bırakıyor, kimilerimizin hayatını ise yeniden yazıyor.


Uzaktan öğretimin var olan pek çok tanımının yanı sıra, öğrenci ve öğretmenin fiziksel anlamda herhangi bir mekana bağlı kalmaksızın, teknoloji tabanlı yazılımlar vasıtasıyla, sanal bir ortamda gerçekleştirilen planlı ve ölçülü bir öğretim şeklidir de diyebiliriz.

Tavsiye:

Aslında her konu uzaktan öğretim yöntemiyle aktarılamaz. Bir dersin uzaktan öğretim yöntemiyle verilip verilmeyeceği, dersin uzamanlarınca belirlenmelidir.


Uzaktan öğretim bugünkü işlevsel ve doygun düzeyine elbette pek çok aşamadan geçerek geldi. Uzaktan öğretim 20 yy. son çeyreğinde Avrupa’da yayılmış ve daha fazla kullanım alanı bulmuştur.

Uzaktan öğretime bakış açısında vurgulanması gereken iki önemli husus vardır ki birincisi; örgün eğitimden sonra gelen ikinci sınıf bir öğretim olmadığıdır. Özel ders kitapları, özel metot ve uygulamalarla, televizyon, radyo ve bilgisayar programlarıyla desteklenmektedir. En yeni yöntemler ve modern uygulamalarla eğitimde başarı düzeyini arttırmaktadır. İkinci bilinen yaygın yanlış ise şudur; uzaktan öğretimi sanılanın aksine fakir ülkeler değil, gelişmiş sanayi ülkeleri çok daha fazla kullanarak, eğitim-öğretimde farklı alternatiflerle eğitimli toplumlar oluşturmaktadırlar. Bilginin giderek değerini arttırdığı ve en büyük sermaye olduğu çağımızda nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç artmış, bilgiyi elde edebilen ve kullanıp yorumlayabilen bireylerin varlığına olan talep de çoğalmıştır. Bu durumsa iyi örgütlenmiş, etkili bir öğretim sistemine gereksinim duyulmasına yol açmıştır.


Ülkemizdeki eğitim kurumlarının varlık nedenlerinin başında hiç kuşkusuz, ülkemizi çağdaş mediniyetler seviyesine ulaştırmak, eğitim teknolojileriyle beraber, öğretimde kaliteyi arttırma ve daha geniş kitlelere, daha hızlı ve nitelikli eğitim vermek yer almaktadır. Günümüz bilgi çağında, öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken bilgi giderek daha da artmakta, karşılığındaysa kaynaklar azalmatadır. Eğitim masrafları artarken, az bütçelerle bu masraflar arasında büyük dengesizlikler oluşmaktadır. Uzaktan öğretim en çok da artan eğitim maliyetlerini minimize etmek için üstünde çalışılması ve daha çok geliştirilmesi gereken bir öğretim metodudur.

Uzaktan öğretimin mesafe boyutunu ortadan kaldırması, teknolojinin sağladığı imkanlarla bilgiye çok daha hızlı ulaşmamızı sağlar. Uzaktan öğretimde, öğretim yöntemi, dersin içeriğine ve hedef kitlesine göre değişmektedir. Uzaktan öğretim yöntemi bir derse uygun olabilecekken bir başka ders için farklı bir uzaktan öğretim yöntemi uygun olabilir. Aslında her konu uzaktan öğretim yöntemiyle aktarılamaz. Bir dersin uzaktan öğretim yöntemiyle verilip verilmeyeceği, dersin uzamanlarınca belirlenmelidir. Bir dersin örgün öğretim maliyeti uzaktan öğretimden düşükse bu ders uzaktan öğretim ile verilmemeli, çözüm örgün öğretimin yöntemlerinde aranmalıdır.

Bireylerin eğitim ihtiyacının karşılanması uzaktan öğretim yönteminin en önemli amacıdır. Bireylerin uzaktan öğretime olan yaklaşımları ve yargıları kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Bu anlamda her öğrenci uzaktan öğretim ile verilen derse uyum sağlamayabilir. Oysa uzaktan öğretim doğru metotlar ve titiz bir içerikle hazırlandığında başarıyı artırır ve bireyin eğitim ihtiyacını süreklilik içerisinde karşılar. Öğrencinin öğretmeniyle olan fiziksel yakınlığının, uzaktan öğretime kıyasla daha net oluşu, öğretmen merkezli yüz yüze eğitime alışmış kişilerce benimsenmemesine neden olabilir. Bu durum dezavantaj gibi görünse de öğrencinin eğitimi süresinde kendi kendisini denetlemesi ve öğrenme sorumluluğunu üzerine alması çok daha büyük bir kazanımdır ve bu kazanım öğrenciye bir farkındalık olarak izah edilmelidir.


Bir dersin içeriğine uygun olmayan bir uzaktan öğretim yöntemiyle hazırlanması, öğrencilerin motivasyonlarını azaltır ve uzaktan öğretime olan bakış açısında olumsuz yargıların oluşmasına sebep olabilir. Oysa dersin içeriğine uygun uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılması sonucunda en az örgün eğitim kadar faydalı ve başarılı sonuçlar elde edilecektir.


Uzaktan Öğretimin Avantajları

  • Eğitimde zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırır.

  • Her yaş ve statuden bireyin yaşam boyu eğitimini aksatmadan sürdürmesine olanak sağlar.

  • Öğrenci hiç bir baskı ve zorlayıcı olmaksızın kendi kendisinin öğretmeni ve denetleyicisidir.

  • Öğrenci, öğrenme sorumluluğunu kendi üzerine alarak becerilerini geliştirme fırsatı yakalar.

  • Öğrenci öğrenme süresini kendi belirler ve kendi kendisini test eder.

  • Öğrenci bir dersi tamamlayarak başka konuya geçerek öğrendiği konular hakkında yorumlama becerisine kavuşur.

  • Uzaktan eğitim ile öğrenci verilen ödevleri tamamlayarak, işbirliğine dayalı sorun çözümleme yeteneğini geliştirir.

  • Eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmalar gösteriyor ki, öğrenciler eğitim sürecine etkin katıldıklarında başarı düzeyleri de artmaktadır.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page